Kitapta; çocuğun cinsel istismarı, çocuğa yönelik cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki, özel hayatın gizliliğini ihlal, internet yolu ile işlenen cinsel suçlar, siber uşaklaştırma, zorbalık, çocuk gelinler, çocuk ticareti, çocuk fuhuşu, çocuk ve ensest ilişkiler, çocuk ve pornografi, mağdur çocuğun dinlenmesi, rızası, hakları ve muayenesi konuları örnek Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay Ceza Daireleri, Ceza Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, olay değerlendirmeleri ile birlikte bu husustaki güncel sorulara verilen cevaplarla açıklanmıştır. Bu suçlarla ilgili görevli mahkemeler, yargılama usulleri, olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri, benzer suçlar ile aralarındaki farklılıklar, iştirak, teşebbüs ve teselsül konuları incelenmiştir.

 

Bugünün yarını, yarının umudu, dünyanın en büyük saadeti, kokusu cennet kokusu, hayatımızın en değerli varlığı, sahip olduğumuz en değerli mücevher, candan öte canlarımız çocuklarımıza…

Önsöz

İçindekiler

Satın Al