Tüm Ceza Usul Hukuku uygulamasına yol gösteren, yön veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarına ulaşma ve aynı tür kararları bir araya getirmedeki güçlük, bazı kararlarda birden fazla konunun incelenmiş olması, kararların uzunluğu nedeniyle aradığını bulamama, ana fikri anlamakta zorluk çekme sorunlarını ortadan kaldıran bu kitapta; aynı konudaki kararlar bir başlık altında toplanarak, olay özetlerine ve Ceza Genel Kurulunun konuyla ilgili usul hukukuna ilişkin görüşlerine yer verilmiş, Genel Kurulun görüş değişikliği ve uygulamadaki farklılıklar, dikkat edilmesi gereken hususlar ise kararların altındaki notlar kısmında açıklanmıştır.

Ceza Usul Hukuku uygulayıcılarının, hâkim savcı adaylarının avukatların, akademisyenlerin ve hukuk fakültesi öğrencilerinin el kitabı olacak mahiyette uygulamaya yönelik ve özet bilgilerden oluşmaktadır. Karar başlıkları içermesi, özetli ve notlu olması nedeniyle aranılan bilgiye ulaşma kolaylığı sağlamaktadır. Bilgilerin güncel olması için 2020, 2021, 2022 ve 2023 tarihli kararların tamamı taranıp, incelenerek özenle hazırlanmıştır.

Önsöz

İçindekiler

Satın Al