Siber hayat; bilişim sistemleri, bilişim sistem ağları ve internet kullanılarak yaşanan gerçek hayatın gölgesi niteliğindeki yaşam, başı sonu olmayan siber evren içindeki sanal gerçeklik, siber dünya ve siber dünyada işlenen siber suçlar…

Siber taciz, zorbalık, şiddet, cinayet, hakaret, tehdit, şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel içerikli görüntülerin rıza dışında paylaşılması, intikam pornosu, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik, fuhuş, suç işlemeye tahrik, kumar, terör, bilişim suçları ve diğer bütün suçlar…

Teknolojinin ve internetin kullanım alanındaki süratli gelişme ve buna paralel olarak internet vasıtasıyla işlenen suçların sayısı ve türlerindeki hızlı artış, bunların tamamını kapsayan mevzuatın varlığının zorunlu hale gelmesi…

İnternet bağımlılığı ve sonuçları, siber suçlarla ilişkisi, bu suçlardan korunma yolları, internet ve siber suçlarla ilgili yasal düzenlemeler, soruşturma ve kovuşturma usulleri…

Kitapta bu konulara ve çok sık rastlanan siber suçlara, gerçek hayattan örnek güncel olay değerlendirmeleri ve son Yargıtay kararları ile birlikte yer verilmiştir. Kitabın dördüncü ve beşinci bölümlerinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu alandaki çok yankı uyandıran güncel kararları paylaşılmıştır.

Kitap, sadece hukuk camiasında yer alanların değil, genç yaşlı, büyük küçük herkesin, bilgisayar, cep telefonu, internet ve sosyal medya ile olan ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri, bu tür bir eylem ile karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiği hususlarını gösteren bir kaynak olarak herkese faydalı olması düşünceleri ile kaleme alınmıştır.

Göz açıp kapayıncaya kadar geçen, farketmeden biten, şu kısacık ömürde; siber dünyada yaşayan, sürekli orada kalan ya da yolu kesişen, tesadüfen oradan geçen, az ya da çok uğrayan, internetle tanışan, onunla dost ya da düşman olan herkese…

Önsöz (1. Baskı)

Önsöz (2. Baskı)

İçindekiler