Kitabın tamamı güncellenmiş bu üçüncü baskısında; konularla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinin, Bölge Adliye Mahkemelerinin son çıkan kararları ilgili bölümlere eklenmiş, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz ve hürriyetten yoksun kılma suçları bu kararlar ışığında açıklanmıştır. İncelenen suçlarla ilgili görevli mahkemeler, yargılama usulleri, olağan ve olağanüstü zamanaşımı süreleri, benzer suçlar ile aralarındaki farklılıklar, iştirak, teşebbüs ve teselsül konuları incelenmiş, olay değerlendirmeleri yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konulara ilişkin görüşlerini içeren örnek kararlarına, uygulamalarımız ile ilgili değerlendirmelerine ve karşılaştırmalara yer verilmiş, basit yargılama usulü ve seri muhakeme usulünün cinsel suçlardaki uygulama alanı, ceza yargılamasında Yargıtay’ın temyiz denetiminin sınırları ve kapsamı, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ve Ceza Dairelerinin Ceza Usul Hukukuna ilişkin yargılama sırasında dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri gösteren uygulamaya yönelik kararlarına yer verilmiştir.

Önsöz

İçindekiler

Satın Al