Kitapta, 6545, 6763, 7188 sayılı yasa değişiklikleri ile cinsel suçlarla ilgili temel hususlar, akla takılan sorular ve cevaplarına en son Yargıtay kararları ile birlikte cevap verilmiştir.

Cinsel suçlarla ilgili 99 sorunun hemen altında cevapları, cevaplarının hemen alt kısımlarında da konuya ilişkin Yargıtay ilgili ceza dairelerinin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun en son örnek kararları yer almaktadır. Bu şekilde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olarak dört gruba ayırabileceğimiz cinsel suçlar, sadece 99 ana başlık altında toplanarak az ve öz ama anlaşılacak ve unutulmayacak şekilde açıklanmıştır. Kitabın son kısmında da tüm suç türlerinde olduğu gibi cinsel suçlarda da önem taşıyan Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ceza usul hukukuna ilişkin en son güncel kararlarına yer verilmiştir.

UYAP’dan karar aramaya ya da değişik kaynakları sayfalarca karıştırmaya gerek kalmadan cinsel suçlarla ilgili tüm sorun ve sorular, bunların cevapları, Yargıtay ceza daireleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları ile birlikte az, öz, açık ve net olarak tek bir kitap çatısı altında birleştirilip, bu konularda sürekli başvurulacak bir başucu kitabı, bir el kitabı haline getirilmiştir.

Önsöz

İçindekiler

Satın Al