Kitapta; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçları ve çoğunlukla bu suçlarla birlikte işlendiği görülen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları incelenmiştir. Bu suçlar ile ilgili son Yargıtay kararları ve uygulaması, sıklıkla görülen bozma nedenleri paylaşılmış, bunlar ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Uygulamadaki görüş farklılıklarına, özel dairenin kabulüne ve Yargıtay Ceza Genel Kuruluna intikal etmiş olan uyuşmazlıklarda Genel Kurulun görüş ve kabulüne yer verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının onama ve bozma istemli tebliğnamelerinde, CMK’nın 308. maddesine göre başvurduğu olağanüstü itiraz yolunda dikkat edilen hususlar ve uygulama ile ilgili püf noktaları kararların altındaki NOT kısımlarında açıklanmıştır.

Kitabın altıncı bölümünde basit yargılama usulü ve seri muhakeme usulünün cinsel suçlardaki uygulama alanı, son kısmında ise bu suçlar ile ilgili önemli usul kuralları ve bunlar ile ilgili Yargıtay kararları paylaşılmış ve değerlendirilmiştir.

Kitap aynı zamanda Türkiye Adalet Akademisi Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar dersi modülleri de incelenerek ders müfredatına uygun olarak düzenlenmiştir.

Hâkim, savcı, avukat, hâkim-savcı adayları ve tüm hukukçuların kolay kulanımını sağlamak amacı ile içtihat başlıkları hazırlanmış ve bu başlıklara içindekiler bölümünde de yer verilmiştir. Bu şekilde en son uygulamanın kolayca bulunması sağlanmıştır.

Önsöz

İçindekiler

Satın al