Kitabın tamamı güncellenmiş bu ikinci baskısında; 7406 Sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanununa eklenen “ısrarlı takip” suçu ile ilgili yapılan düzenlemeler ve bu suç ile ilgili kararlar eklenmiştir.

Bilişim sistemleri ve bilişim sistem ağları kullanılarak internet vasıtasıyla işlenebilen siber taciz, zorbalık, şiddet, cinayet, hakaret, tehdit, şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel içerikli görüntülerin rıza dışında paylaşılması, intikam pornosu, özel hayatın gizliliğini ihlal, müstehcenlik, fuhuş, suç işlemeye tahrik, kumar, terör, bilişim suçları ve diğer bütün suçlar…

Teknolojinin ve internetin kullanım alanındaki süratli gelişme ve buna paralel olarak internet vasıtasıyla işlenen suçların sayısı ve türlerindeki hızlı artış, bunların tamamını kapsayan bir mevzuatın varlığının zorunlu hale gelmesi…

İnternet bağımlılığı ve sonuçları, siber suçlarla ilişkisi, bu suçlardan korunma yolları, internet ve siber suçlarla ilgili yasal düzenlemeler, soruşturma ve kovuşturma usulleri…

Konularına ve sık rastlanan siber suçlara, gerçek hayattan güncel olay değerlendirmeleri ve son Yargıtay kararları ile birlikte yer verilmiştir.

Kitabın dördüncü ve beşinci bölümlerinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu alandaki çok yankı uyandıran güncel kararları paylaşılmıştır. Kararlarda yer alan kişilerin çoğunun tanınmış kişiler olmaları nedeniyle isimleri paylaşılmamış, kısaltmalar yapılmıştır.

Kitap, sadece hukuk camiasında yer alanların değil, her yaştan, her seviyedeki okuyucuya hitap ederek, bilgisayar, cep telefonu, internet ve sosyal medya ile olan ilişkilerinde nelere dikkat etmeleri, bu tür bir eylem ile karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiği hususlarını gösteren bir kaynak olacak şekilde kaleme alınmıştır.

Göz açıp kapayıncaya kadar geçen, farketmeden biten, şu kısacık ömürde; siber dünyada yaşayan, sürekli orada kalan ya da yolu kesişen, tesadüfen oradan geçen, az ya da çok uğrayan, internetle tanışan, onunla dost ya da düşman olan herkese…

İçindekiler

Satın Al